Walk the Talk – bär på aktivt hopp!

15 maj, 2024
  • Tro och religion

I april samlades närmare 80 personer i Skänninge för en inspirationsdag med temat "Walk the Talk – bär på aktivt hopp". Fokus låg på andlig och existentiell hållbarhet, kyrkans skatter och betydelsen av att inte bara tala om förändring, utan att aktivt verka för den.

Evenemanget, som arrangerades av Linköpings stift med Skänninge församling som värd och Sensus som medarrangör, riktade sig till alla som är intresserade och engagerade i lärande och undervisning inom församlingen.

Dagen fokuserade på andlig och existentiell hållbarhet och tog upp kyrkans skatter – rummen, riterna och relationerna – och deras betydelse för andlig och existentiell hälsa. Med ett program som inkluderade föredrag och workshops, erbjöds deltagarna en möjlighet att djupdyka in i olika aspekter av dessa teman.

Bland föredragen märktes Jenny Sjögreens presentation om barns andlighet, medan Michael Nausner och Frida Gårdmo diskuterade nattvardsritualens betydelse i dagens samhälle med fokus på fred och försoning. Christofer Sjödin introducerade "Kaosmodellen", som handlar om ickevåld och civilkurage, och Maria Jäder Tietäväinen tillsammans med Nathalie Holmström talade om existentiell hälsa bland barn och unga. JanOlof Nordström fokuserade på vikten av att utforska människors kallelse och engagemang, för större delaktighet i församlingen.

Mellan de schemalagda sessionerna gavs utrymme för möten och samtal, vilket underströk dagens rubrik och tema: att inte bara tala om förändring utan att aktivt leva och verka för den. Walk the Talk!

För mer information om de medverkande och deras presentationer kan du besöka Linköpings stifts webbplats.