Bild: Lena SJöberg

Vi tog körsången till folket och skapade en folkfest

6 december, 2021
  • Musik – Körsång

25-26 september fylldes Borås med körsång. Pandemin till trots så genomfördes Borås Körfest för första gången i samband med Borås Citys höstmarknad.

"Det har varit ett spännande projekt att genomföra och i och med pandemin har det inneburit stora utmaningar i flexibilitet och omställning", berättar Lena Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Sensus i Borås.

Borås Körfest var tänkt att genomföras under vårmarknaden 2021, men på grund av pandemin var detta inte möjligt. Projektet ställde då om till ett fysiskt genomförande i samband med höstmarknaden i september. Lördag 25 september fylldes Borås med körsång från 3 olika scener. Körerna samlades sedan i en stor härlig gemensam konsert i stadsparken på söndagen. En fysisk repetition för alla körer genomfördes även på lördagen.

"För att få körer att våga och kunna delta i körfesten ställde vi under våren om till digital verksamhet och erbjöd digitala repetitioner två gånger i veckan from april", berättar projektledaren Charlotte Brorsson Trell. Under sommaren övergick dessa till fysiska träffar i stadsparken. Syftet med dessa repetitioner var att förbereda sångare på de gemensamma låtarna men också att sprida informationen om Borås Körfest och locka med körer. Detta visade sig vara framgångsrikt. Till Borås Körfest anmälde sig 10 körer och i stadsparken samlades ca 100 körsångare i en gemensam konsert.

För att stärka sångarna i förberedelserna använde sig Sensus av appen We are voice. "Där har vi skapat en grupp för Borås Körfest, spelat in bakgrunder och stämmor till de gemensamma låtarna med syftet att körsångarna ska kunna öva själva hemma" förklarar Lena. .Gruppen är offentlig i appen vilket innebär att hela Sverige har kunnat se hur de skapas folkfest i Borås.

På Borås födelsedag den 29 juni samlades körerna i stadsparken och genomförde ett körjam, som en del av förberedelserna inför körfesten i september. Borås Körfest deltog i Borås stads födelsedagsfilm som premiärsändes denna dag.

Genom delprojektet Träna svenska med sång, har vi genomfört sångledarutbildning och allsång, berättar Lena vidare. "Vi hade som mål att locka med dessa sångare som ännu inte är en självklar del av Sveriges körliv in i Borås Körfests gemensamma konsert, vilket vi också lyckades med". Det deltog bland annat en Bosnisk kör från Region Jönköping i Borås Körfest. Repertoaren blev en blandning av traditionella sånger från Sverige men också sånger som har kommit till Borås genom sångare som har ursprung runt om i världen.

"Vi som har lett projektet är så glada och nöjda! Tänk att vi lyckades samla så många körsångare och genomföra Borås Körfest trots pandemins alla begränsningar", avslutar Lena Sjöberg.

Nu hoppas vi att Borås Körfest ska bli en årligen återkommande tradition!

Samverkansparter
Svenska kyrkan Borås, Förvaltningen för kulturutveckling Körcentrum Väst, Borås Folkhögskola, Borås kulturskola, , Borås TME och Föreningen Hemgården.

Medverkande körer
Bosniska kören från Jönköping, Kulturskolans barnkörer och Living Gospel, Borås Vokalensemble och Afro Vocals, Fristad kyrkokör, Vilda Röster, Vida Världen och Gaudium.

Tack till våra bidragsgivare
Borås stads kulturnämnd, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, TG Wärenstams stiftelse, Borås TME/jubiliumsåret 400 år och Körcentrum Väst,