Väven – en körföreställning om sången, livet och det textila arvet

24 november, 2023
  • Musik – Körsång

Kulturprojektet Väven har inspirerats av den textila utvecklingen genom tre sekler med fokus på historia från Alingsås, Mark och Borås.

Projektet mynnade ut i tre körföreställningar under oktober och november: Christinae kyrka i Alingsås, Rydals museum i Marks kommun och Hässleholmens kyrka i Borås.

Föreställningen är en konstnärlig tolkning med fokus på människorna som var med och byggde Sverige och hur textilindustrins intågande i Alingsås, Mark och Borås har format vår gemensamma historia genom tre århundraden.

– Denna satsning har varit både känslosam och energifylld, säger Charlotte Brorsson Trell, konstnärlig ledare. Greker, judar, finnar, romer med flera, kom ju till vår bygd för att arbeta sida vid sida med svenskarna. Vi sjunger deras sånger och berättar deras berättelser. Det är en spännande historia, som jag är stolt att på detta sätt få förmedla, säger Charlotte.

krbild_alingss

– Under hösten har vi haft en rad föreläsningar, författarsamtal och musikupplevelser för att skapa engagemang och intresse kring vårt textila arv, säger Lena Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Sensus i Borås. Genom att förstå vårt arv bättre, vill vi verka för mindre segregation och ökad stolthet för där vi är idag.

Sammanlagd publiksiffra för de tre konserterna var 360 personer och 45 medverkande.

Recension i Borås Tidning:

”Syftet i sammanhanget innebar att gestalta Sjuhäradsbygdens textila arv, vilket också inneslöt alla de arbetare som kom från andra länder. Körerna presenterade mängder av melodier, varvade med korta berättelser av olika nationaliteter. Många gånger innehöll dessa sådant som var mycket berörande. Vad som främst uppenbarade sig under föreställningen var de båda körernas sångarglädje, något som, har det sagts, har en hälsobringande effekt.”

Medverkande:
Idé och initiativ – Lena Sjöberg och Charlotte Brorsson Trell
Konstnärlig ledare – Charlotte Brorsson Trell
Körerna Gaudium, Vida Världen samt Musikkollektivet WWW.

Bidragsgivare och samarbetsparter som gjort projektet möjligt:
Svenska kyrkan i Alingsås och Borås, Rydals muséum, Textilmuséet Borås, Borås Folkhögskola, Hjälmared Folkhögskola, Västra Götalandsregionen, Wärenstams och Sparbanksstiftelsen i Alingsås.