Varför är kulturen så missnöjd?

5 juli, 2024
  • Kultur och skapande

Sensus medarbetare Wilhelm Blixt deltog under Almedalsveckan i Visby i panelsamtalet "Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjunktur måste väl alla spara?". Nu finns möjligheten att lyssna till samtalet i efterhand.

Tisdagen 25 juni arrangerades panelsamtalet "Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjunktur måste väl alla spara?" av Koalition för kulturdebatt/Arena Idé i Visby under Almedalsveckan.

Frågeställningarna som behandlades under samtalet var hur har polarisering, pandemi, lågkonjunktur, inflation samt direkta och indirekta neddragningar påverkar kulturlivet. Och ifall politikerna vet tillräckligt om kulturens ekosystem?

Förutom Sensus Wilhelm Blixt medverkade också Ola Bo Larsson, Kulturansvarig, Arena Idé, Calle Nathanson, Chef, ABF Stockholm, Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation, Mårten Sandén, Ordförande, KLYS och Linnea Jahn, Verksamhetsutvecklare, Sveriges konstföreningar.

Lyssna på samtalet

Varför är kulturen så missnöjd?

Koalition för kulturdebatt släpper kulturantologi i höst

Kulturorganisationer, fackförbund och folkbildningen finns representerad i nätverket Koalition för kulturdebatt, som hålls ihop av tankesmedjan Arena Idé. Koalitionen kommer i höst med antologin "Kulturpolitiken och verkligheten – när taket rasar in", där texternas budskap och frågor för första gången presenterades i Almedalen.

Antologin som idé kom till för att uppmärksamma att den svenska kulturpolitiken fyller 50 år 2024. Utgångspunkten för antologin är att låta kulturutövarna själva få formulera sig om vad i den svenska kulturpolitiken som fungerar och vad som inte fungerar. Och vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste. I skrivande stund visar texterna på att kulturpolitiken 2024 har så tuffa förutsättningar att det inte går att använda annat än krisrubriker.