Vägar vidare – det finns hopp

6 maj, 2024
  • Samtal om livet

I Kristinehamns församlingshem genomfördes en dag med fokus på ungas psykiska hälsa. Evenemanget drog en stor skara deltagare, vilket visar på behovet av att diskutera dessa viktiga frågor.

Dagen präglades av en öppen och hoppfull atmosfär, trots de tunga ämnen som behandlades. Genom att dela personliga erfarenheter och berättelser skapades en djupare förståelse och en känsla av gemenskap bland deltagarna. Dessa berättelser bidrog till att göra dagen både intressant och lärorik, och visade på styrkan i att dela med sig och lyssna till andra.

För att fortsätta stödja de unga och deras anhöriga, kommer en studiecirkel att startas med fokus på just anhörigperspektivet. Denna cirkel syftar till att ge ytterligare stöd och kunskap för de som lever nära någon med psykiska utmaningar.

Dagen genomfördes i samarbete med Shedo, Kristinehamns pastorat, Region Värmland, NSPH Värmland, Hjärnkoll och Sensus.

Evenemanget i Kristinehamn är ett exempel på hur viktigt det är att fortsätta samtalen om psykisk hälsa. Det är genom dessa samtal som vi kan bygga en starkare och mer medveten gemenskap.