Utbildning av nya rådgivare pågår

1 december, 2016
  • Ny i Sverige

RådRum är platser dit människor som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska samhället är välkomna. Direkt efter sommaren 2016 drog projektet igång i Stockholm och under hösten har Sensus varit i full färd med att utbilda nya rådgivare. I månadsskiftet november-december slås portarna upp för de två första rådrummen i Stockholmsområdet; ett i Sollentuna och ett på Södermalm.

I pausen på utbildningsträff 4 haffar jag Lennart, Sara och Max just när de ska hälla upp sitt kaffe och fylla på energidepåerna. Det är tydligt att jag stör och att de hellre vill prata med varandra. Folkbildning när den fungerar som bäst alltså, deltagare som inte kan sluta fråga och dela av sina erfarenheter och upplevelser. Max, som i sina papper hos Migrationsverket heter Mohamed men som för enkelhet skull vill kallas Max, berättar för Lennart om de senaste besluten i asylprocessen och Lennart är inte sen med att komma med sina tankar och frågor. Sara som är utbildad jurist har stor erfarenhet av att som volontär hjälpa till i akuta asylrättsfrågor, lyssnar och försöker samtidigt hjälpa deltagaren Joseph med en översättning.

Det är sista november hösten 2016 och utanför är kvällen mörk och kall och de flesta i rummet är trötta efter dagen. Ändå råder febril verksamhet i utbildningen av frivilliga rådgivare till RådRum. Dagens tema är migration och det är tydligt att alla i rummet är berörda och engagerade.

RådRum fungerar som en typ av medborgarkontor dit personer som behöver stöd och råd i kontakter med myndigheter och samhällsinformation kan vända sig. Är du ny i ett land är det många saker och mycket information att ta till sig och navigera i. Vi på RådRum kan fungera som vägledare och har till uppgift att upplysa om rättigheter och skyldigheter och stärka besökaren i beslut. Ett RådRum bemannas utav frivilliga med en mängd olika språkkunskaper och erfarenheter och vill verka till att stärka egenmakten hos besökarna.

Nu i höst är det äntligen dags att slå upp portarna för RådRum Sollentuna och RådRum Stockholm. Lennart, Sara och Max får den klassiska sportfrågan: hur känns det nu?

– Vi är beredda! Det är bra att vi börjar försiktigt och nu är det dags att bygga på erfarenheterna med möten med besökare, svarar Lennart. Sara säger att hon är rädd att hon inte kommer att kunna vara på plats under öppettiderna för RådRum men redo att hjälpa till med att bygga upp vår informationsdatabas och vara närvarande per telefon när det gäller juridiska frågor.

Kaffet har sin verkan och det är dags för det andra utbildningspasset för kvällen. Rollspel med besökare, observatör och rådgivare står på schemat.

Anna Wikman, verksamhetsutvecklare