Bild: Scandinav Bildbyrå

Uppsala stifts kyrkomusikerdagar – två dagar av inspiration och kunskapsutbyte

8 december, 2023
  • Musik – Instrument och sång

När Uppsala stift för första gången anordnade profildagar för sina kyrkomusiker, var Sensus studieförbund på plats för att stötta och bidra till evenemanget. Denna historiska händelse ägde rum under två inspirerande dagar, den 22-23 september, i Staffans kyrka i Gävle.

Detta var ett tillfälle för kyrkomusiker i Uppsala stift att fylla på med ny kunskap, nätverka och bli inspirerade.

Evenemanget var strukturerat kring fyra föredrag, med efterföljande panelsamtal. Föredragshållarna var välrenommerade inom sina respektive områden. Dessa inkluderade Karin Johannesson, Biskop i Uppsala stift, Mattias Lundberg, musikprofessor och kyrkomötesledamot från Uppsala, Johannes Landgren, professor på Musikhögskolan i Stockholm, och Anders Ekenberg, forskare, präst, musiker och författare till boken ”Det klingande sakramentet”.

Föredragen täckte en rad ämnen, alla centrerade kring temat Kyrkomusik, Musik, Mystagogik och teologi. De behandlade musik ur olika perspektiv, inklusive musik från kyrkbänken, musik som yrke och musik utifrån relationer.

Utöver föredragen fanns det en stark önskan om att få en djupare inblick i musikens värld. Detta resulterade i en workshop med Johannes Landgren, med fokus på improvisation i mötet med gregorianik. Deltagarna fick både sjunga till Johannes spel och lära sig hur de praktiskt kan arbeta med detta.

Evenemanget erbjöd också mötesplatser kring frågor som ”själavård light” för körsångare, sjunga tideböner med Anders, och en festmiddag, bland annat. Totalt deltog cirka 70 kyrkomusiker från stiftet.

Sensus bidrog med ett pass om psykisk och existentiell hälsa, där vi presenterade våra utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa och Meningen med mig. Kvällen avslutades med en festmiddag och allsång, vilket bidrog till en känsla av gemenskap och glädje bland deltagarna.