Unga engagerade agerar för en rättvisare värld

6 mars, 2023
  • Agenda 2030
  • Rättigheter och hållbarhet

Den 17 - 19 februari möttes Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska Kyrkans Ageravolontärer för en gemensam fortbildningshelg. Den här gången möttes Ageravolontärerna på Åh Stiftsgård i Göteborgs stift för att peppa inför Act Svenska kyrkans fasteaktion som började på söndagen 19 februari. Sensus var med i såväl planering som genomförande.

Programmet innehöll många goda samtal, workshops och föreläsningar kring hur lokala och globala perspektiv kan kopplas ihop för ökad rättvisa i världen, likväl som i församlingen. Sandra Wilson, klimatstrateg i Skara stift berättade om Svenska kyrkans Färdplan för klimatet, Sensus ledde incheckningsövningar, jobbade med spelregler för gruppen och höll i en workshop om hur vi kan möta människor med olika åsikter än den egna, Anders Stenbäck, handläggare för internationella frågor på Göteborgs stift delade med sig av sina erfarenheter av arbete med migration, och de unga Ageravolontärerna delade med sig av olika erfarenheter från exempelvis praktik i Etiopien, ekumenisk gemenskap med andra unga under konferens med Kyrkornas Världsråd och mycket mer.

Workshop med Ageravolontärerna
Några deltagare skapar plakat i en workshop under fortbildningshelgen

Helgen avslutades med en gemensam fasteaktion där Ageravolontärerna berättade om vad de kommer att avstå ifrån, till förmån för att bidra till en rättvisare värld (se Ageravolontärerna på Act Svenska kyrkans Instagram). Söndagens kyrkobesökare på Åh möttes också av plakat utanför kyrkan som uppmärksammade starten av fasteaktionen ”Dela lika under samma himmel”, vad den innebär, varför en ska engagera sig för rättvisa samt möjligheter att skänka ett bidrag. Aktionen möttes av engagemang och goda samtal.

Du kan läsa mer om fasteaktionen här.

Röster från helgen

Vad tar du med dig från helgen?
– Härliga möten, gemenskap, ökad kunskap och motivation.
– Passet om att möta olikhet, bra övningar och interaktivt.
– Man blir pepp av att umgås med andra engagerade!
– Bra sätt att få inspiration på, världens bästa gäng!
– Jag rekommenderar andra om Agera-fortbildningar, för att orka, våga, hoppas och inte ge upp.

Ageravolontärerna
Glada Ageravolontärer utanför Åh Stiftsgård

Är du intresserad av internationella rättvisefrågor?

Ageravolontärerna är för personer 16-30 år gamla och är en intresserad av att lära sig mer om internationella rättvisefrågor. Är du äldre än 16-30 och vill lära dig om internationella rättvisefrågor hör av dig till ditt lokala Sensus-kontor, och gå ihop med andra för att starta en studiecirkel kring detta. Bra material att använda sig av finns på https://actumportalen.se/.

Vad gör en Ageravolontär?

Som Ageravolontär kommer du att tillhöra en lokalgrupp som möts eller har digitala möten några gånger per termin för att planera och genomföra aktiviteter. Det finns också möjlighet att vara med i en grupp som jobbar specifikt med något av Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Vad ni väljer att göra är helt upp till er! Vill ni anordna en flashmob, en klädbytardag, en klimatsmart middag, en föreläsning, mailbomba en politiker eller samla in pengar på olika kreativa sätt? Vi stödjer er med råd, hjälp med lokaler och en fast summa pengar per år för att ni ska kunna förverkliga era idéer.

Ageravolontärerna är utspridda i hela Sverige men några gånger per år träffas alla som vill för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans.

För att bli Ageravolontär måste du vara mellan 16 och 30 år gammal och gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla delar som Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga jobbar med och vilka metoder som vi använder för förändringsarbete.

Efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärskapet är någonting för dig. Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget. Det krävs ingen speciell kunskap eller tidigare erfarenheter för att bli Ageravolontär.

Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/act/ageravolontar.