Tryggare rum – verktyg för inkludering

19 november, 2020
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

Tryggare rum är en bok som samlar verktyg och metoder för att att skapa verksamheter som är öppna och inkluderande för alla. Boken är skriven utifrån en konfirmandkontext men kan användas av alla organisationer.

Tryggare rum – verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten är en bok som innehåller metoder och verktyg för att skapa verksamheter som är öppna och inkluderande för alla. Verktygen i boken bygger på ett normkritiskt förhållningssätt och hjälper läsaren att få syn på normer som begränsar som stänger ute. Genom berättelser från verkligheten ger boken konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande grupper. Tryggare rum är skriven utifrån en konfirmandkontext men kan användas av alla organisationer.

Sara Björk från Sensus Stockholm och Annika Heikkinen från Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr har skrivit boken. Under 2020 höll de flera webbinarier med boken som utgångspunkt.