Tro, religion och demokrati – frukostsamtal på Sensus i Malmö

11 december, 2023
  • Religionsdialog
  • Tro och religion

Sensus Skåne-Blekinge välkomnade den 26 september deltagare till en av våra återkommande demokratifrukostar i Malmö. Denna gång var temat "Tro, religion och demokrati".

Dagen startade med en reflektion över Sveriges position som ett av världens mest sekulariserade länder. I ett samhälle som blir alltmer mångkulturellt, vilken betydelse har detta år 2023?

Diskussionen rörde sig kring några centrala teman: För det första, hur är det att ha en religiös identitet i ett sekulariserat samhälle och hur kopplar det till det demokratiska? För det andra, vad är det viktigaste för dig i din andlighet? Slutligen, kan folkbildningen bidra till att främja förståelse mellan människor av olika tro, men också mellan dem som identifierar sig som icke-troende eller ateister?

Under samtalet deltog flera personer från olika samfund. Samtalet leddes av Margareta Clarén från Sensus. I panelen satt Peter Hjorth, präst i Svenska Kyrkan, Fredrik Sieradzki från Judiskt kunskapscenter/Judiska Församlingen i Malmö, Natan Gesundheit, rabbin i Judiska Församlingen i Malmö och Roland Vishkurti, imam i Islamic Center i Malmö.

Panel


Det blev ett givande samtal som främst fokuserade på det vi som människor har gemensamt, oavsett tro eller icke-tro, snarare än det som skiljer oss åt. Samtalet avslutades med frågor från publiken.

Denna demokratifrukost blev en plattform för att utforska och förstå de olika aspekterna av tro, religion och demokrati i vårt moderna samhälle. Genom att fokusera på det gemensamma, snarare än det som skiljer oss åt, kunde vi skapa en dialog som främjar förståelse och samförstånd.