Tre dagar av samtal och toner för en god sak

28 december, 2023
  • Musik – Band och artister

I samband med Musikhjälpens rikskampanj, tog Sensus i Skellefteå initiativ till ett lokalt evenemang, "Skellefteå för Musikhjälpen". Under tre dagar samlades lokala musiker och samhället för att genom musik och samtal stödja Musikhjälpens arbete. Resultatet blev en stark manifestation för solidaritet och kultur, där både toner och viktiga frågor fick plats - en hjälpinsats som visade hur musik kan bli en motor för förändring.

När Musikhjälpen drog igång sin rikskampanj, svarade Sensus i Skellefteå med att organisera ett eget arrangemang i samarbete med Bilda Nord och Lundmo Consulting AB. Det blev ett tre dagar långt evenemang 15-17 december, "Skellefteå för Musikhjälpen", där musiken stod i centrum men även viktiga samtal fick plats.

Under evenemanget samlades 14 musikakter, bestående av ett 30-tal olika musiker, för att bidra med sina röster och talanger till Musikhjälpens viktiga arbete. Mellan musikframträdandena skapade vi utrymme för panelsamtal, där vi diskuterade och reflekterade över de frågor som Musikhjälpen lyfter.

Musikhjälpen är en årlig kampanj som drivs av Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Kampanjen har som mål att uppmärksamma och samla in pengar till olika globala humanitära frågor.

Varje år väljs ett nytt tema, och alla insamlade medel går oavkortat till detta ändamål. Årets tema var "ingen ska behöva dö av hunger".

I Skellefteå valde vi att engagera oss i Musikhjälpens arbete genom att skapa en lokal plattform för musik och samtal. Genom att samla lokala musiker och artister, och genom att skapa utrymme för samtal och reflektion, kunde vi bidra till att sprida Musikhjälpens budskap och samtidigt stärka det lokala kulturlivet.

Det är med stolthet vi ser tillbaka på "Skellefteå för Musikhjälpen". Vi är tacksamma för alla de musiker, artister och samarbetspartners som gjorde evenemanget möjligt. Tillsammans visade vi att musik kan vara en kraftfull motor för förändring och att vi genom att samarbeta kan göra en verklig skillnad.

Insamlat bidrag

Totalt samlades det in 24 258 kr. Bidraget räcker till något av nedan:

  • 1 200 familjer får nåt att äta och dricka under ett besök hos rehabiliteringscenter (Act Svenska kyrkan)
  • 270 undernärda barns liv räddas genom en sjukhusbehandling (Läkarmissionen)
  • 480 barn får energirik nötkräm i tio dagar (Rädda barnen)
  • 60 familjer får mat under en månad (Röda korset)