Tonåringar i fokus: En kväll om stöd och förebyggande arbete för föräldrar

5 juni, 2023

Vad händer runt tonåringar på fritiden, i skolan och på sociala medier? Det var temat när Sensus Örebro län genomförde en informationskväll tillsammans med Region Örebro, Polisen, Lindesbergs kommun och Föräldrar emellan.

Vi på Sensus arbetar med föräldrarskapsstöd och förebyggande arbete tillsammans med arbetsgruppen i Föräldrar emellan Lindesberg. Under föreläsningen informerade vi föräldrar om hur vi tillsammans kan arbeta för att stödja tonåringar när det kommer till droger, alkohol och andra berusningsmedel.

Vi ville också informera föräldrarna om var de kan få stöd och hjälp i kommunen och regionen, så att de kan känna sig trygga i sin roll som föräldrar. För att nå ut till fler än de som var på plats, valde vi att webbsända föreläsningen. Totalt var det ungefär 60 föräldrar på plats och ungefär 90 personer deltog digitalt. Det var en mycket lyckad kväll och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att främja ungdomarnas välmående och stödja föräldrarskapet.

Tillsammans kan vi göra skillnad!