Tillsammans – film från asylverksamheten i Halmstad

2 maj, 2019 | Samtal om livet, Demokrati och rättigheter, Hållbar utveckling, Ny i Sverige, Språk

En kortfilm om Sensus asylverksamhet i Halmstad, där både deltagare och volontärer berättar.

Sedan den 15 augusti 2015 genomför studieförbunden på uppdrag av regeringen särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer som bor i migrationsverkets anläggningsboende.

Tillsammans har vi på Sensus mött asylsökande och genomfört insatser inom svenska, samhällsinformation och vissa hälsofrämjande aktiviteter.

Deltagarna, volontärerna och personalen i denna film är från asylverksamheten i Halmstad.