TB Action – musik och dans för unga med funktionsvariation

28 december, 2020
  • Dans och teater
  • Musik – Instrument och sång

TB Action är ett projekt beviljat av Arvsfonden. Syftet är att göra Tegelbruket i Örebro till en arena för ungdomar med någon typ av intellektuell funktionsnedsättning och deras fritidsintressen.

Efter projekttidens slut ska verksamheten, som omfattar både idrott och kultur, vara så etablerad att den kan drivas utan projektresurser. Sensus är med i en övergripande organisation samt ansvarar för kulturverksamheten.

Tidigt i projektstarten kördes aktiviteter igång med inslag av idrott och kultur, där musikproduktion i studio och live/spelningar var framträdande. Trots pandemin är det nu många ungdomar som är engagerade i flera grupper inom dans och musik, musikproduktion och olika idrotter.

I anslutning till aktiviteterna så fikas det och ungdomarna blir kvar i Tegelbruket där de ofta lär känna ledare för andra aktiviteter att eventuellt påbörja.