Bild: Peter Lööv Roos

Tala väl om varandra

14 januari, 2021
  • Religionsdialog

Det svenska samhället bär på en rik mångfald av olika livsåskådningar och religioner. Kursen ”Tala väl om varandra” handlar om att upptäcka mer av denna rikedom.

I slutet av 2020 avslutades den fjärde omgången av kursen. Deltagarna var ideella och anställda medarbetare i Svenska kyrkan från olika delar av Sverige. Genom kursen rustades deltagarna att bli aktiva dialogaktörer genom att övas i religionsdialog i interaktiva övningar och reflektion blandat med föreläsningar och textstudier.


Interreligiös dialogverksamhet

I ett moment i kursen genomförde deltagarna en interreligiös dialogverksamhet i sin hemförsamling, ett slags projekt som kunde handla om att arrangera en interreligiös ungdomsträff, studiecirkel med deltagare från olika religioner eller kanske ett panelsamtal. Erfarenheterna från de olika dialogverksamheterna delades i gruppen och gav därmed idéer till fler aktiviteter.


Studieresa i Jerusalem
Under åtta dagar i början av 2020 var kursdeltagarna på studieresa i Jerusalem. Där mötte gruppen organisationer och människor som har lång erfarenhet av möten och samtal mellan religioner. En av organisationerna som gruppen mötte heter Parents circle och består av både israeler och palestinier som mist någon anhörig i konflikten. Representanterna för organisationen berättade om en väg bort från hat och att också se hur det går att mötas i dialog och gemenskap, trots att omvärlden många gånger förväntar sig fiendskap mellan grupperna.


En ögonöppnare
För många av kursdeltagarna blev mötet med människor och organisationer i Israel-Palestina en ögonöppnare för hur viktig dialog och respekt blir för samlevnaden. Efter genomförd kurs inbjuds deltagarna till ett nätverk tillsammans med tidigare deltagare i kursen, med ett fortsatt erfarenhetsutbyte. Tanken är att dialogen och samtalet ska kunna fortsätta på hemmaplan, så att fler kan se tillgången i den religiösa mångfalden i Sverige. Bakom kursen står Svenska kyrkan och Sensus.

Under 2021 erbjuds kursen igen, men då med breddat deltagande från olika sammanhang och religioner.

Foto: Peter Lööv Roos