Bild: Helena Klint

Svenska med arbetsfokus

12 mars, 2019
  • Ny i Sverige

Kent R Andersson, ledare på Sensus i Göteborg, har rönt stor framgång genom sitt sätt att stärka deltagarna som i sin tur i många fall lyckats få ett arbete.

2019 beviljade Länsstyrelsen i Västra Götaland medel för ett projekt för asylsökande personer. Förutom att deltagarna ska lära sig mer svenska, syftar projektet till att ge deltagarna kunskaper om svensk arbetsmarknad, om vilka yrkesbranscher som söker efter arbetskraft just nu och hur en asylsökande person kan göra för att lyckas få ett arbete. Sverige kan upplevas som byråkratiskt och svårt att förstå när det till exempel kommer till att söka jobb, gå på intervju, skapa ett kontonummer i en bank och få samordningsnummer från Skatteverket. Att kunna uttrycka sig så att man gör sig förstådd och att känna till lagar och regler kring rättigheter och skyldigheter, blir en viktig del i denna process.

Det gäller att bemöta deltagarna personligt och försöka skräddarsy kursen efter varje individs behov. Kent R Andersson är ledare i TIA-projektet. Han har rönt stor framgång genom sitt sätt att stärka deltagarna som i sin tur i många fall lyckats få ett arbete. Både Arbetsförmedlingen och TIA-samordnare på riksnivå har nämnt Sensus i Göteborg som ett bra exempel på när särskilda satsningar för asylsökande personer lyckas nå ett gott resultat.