Suicidpreventiva dagen i Karlstad

24 november, 2023
  • Livsfrågor

Den 10 september uppmärksammades den Suicidpreventiva dagen i Karlstad, en dag som blev både minnesvärd och betydelsefull för alla som deltog.

Ljus tändes, en symbolisk handling som lyste upp både utanför och inne i kyrkan. Varje ljus representerade ett liv, ett hopp, en påminnelse om vikten av att tala om psykisk ohälsa och självmord. Det var en stillsam stund, fylld med reflektion och eftertanke.

I kyrkan fanns också två olika utställningar. Den ena utställningen var skapad av en ordkonstnär och den andra var ren konst.

Friskvårdskören sjöng sånger som passade väl in denna dag, vi fick bl.a. lyssna till Älska mig, Tro, och För kärlekens skull. Sången och musiken gav uttryck för de känslor som ibland kan vara svåra att sätta ord på.

Efter arrangemanget erbjöds samtal och fika. Det blev en möjlighet att stanna kvar, att dela tankar och känslor med varandra.

Dagen blev välbesökt, med en blandning av stillhet och berättande. Det var en dag som påminde oss om vikten av att prata om det som är svårt, att stötta varandra och att tillsammans arbeta för att förebygga självmord..