Styrelseutbildning för konstföreningar – stärker uppdraget med inspiration och verktyg

29 maj, 2024
  • Föreningsutveckling

I samarbete med Riksförbundet Sveriges konstföreningar erbjuder Sensus studieförbund en digital styrelseutbildning under våren.

Utbildningen sträcker sig över tre vardagskvällar och är riktad till både erfarna och nya styrelsemedlemmar i konstföreningarna. Syftet är att deltagarna ska känna sig trygga i sina uppdrag och få verktyg samt inspiration för att utveckla sina distrikt.

Under utbildningens gång behandlas grundläggande aspekter av styrelsearbete. Deltagarna får insikter i vilka förutsättningar och drivkrafter som är viktiga, styrelsens ansvar och uppgifter, samt viktiga dokument och deras betydelse. Dessutom diskuteras rollfördelning och effektiva arbetssätt, inklusive planering och kommunikation.

Jag vill lära mig mer om utveckling av styrelsearbetet och de olika rollerna. Jag vill också få inspiration till att behålla engagemanget!
(Deltagare Birgitta Westergren Lenken, distrikt Älvsborg)

Utbildningen är interaktiv och inkluderar både föreläsningar och praktiska övningar. Cirka 30 deltagare från olika delar av landet får möjlighet att inte bara ta del av föreläsningarna, utan även engagera sig i hemuppgifter och gruppsamtal. Detta format syftar till att främja lärande och inspiration genom aktivt utbyte mellan deltagarna.

Linnéa Jahn, konstbildare Riksförbundet Sveriges konstföreningar:

– Med denna utbildning hoppas vi på Riksförbundet Sveriges Konstföreningar att vår distriktsorganisation blir starkare eftersom vi fortbildar våra distriktsstyrelser med den här utbildningen. Utbildningen ger dem verktyg för att kunna utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis kommer även samarbetet med Sensus på lokal nivå att öka.

Ulrika Erksell från Sensus riksförbund och Liv Nordberg från Sensus Svealand håller i utbildningen tillsammans med Linnéa Jahn och Mathias Jansson från Riksförbundet Sveriges konstföreningar.