Bild: Cirkelledare Rudeina Mkdad dokumenterar de konstverk cirkeln På flykt och i rörelse skapat. Foto: Amanda Lindström/Linköpings Universitet LIU

Studiecirkel: På flykt och i rörelse

19 december, 2022
  • Kultur och skapande
  • Livsfrågor

På flykt och i rörelse är en studiecirkel där deltagarna använder olika konstformer för att tolka olika berättelser om flykt och krig skrivna av Rudeina Mkdad och Roula Alnakoud. Materialet som studiecirkeln producerade visades på en vernissage på Norrköpings stadsbibliotek.

Syftet med konstcirkeln och utställningen var att bjuda in unga deltagare för att bidra och experimentera med olika konstgenrer, diskutera, träffa nya vänner och slutligen för att skapa en gemensam konstutställning på ett angeläget tema; migration och integration.

Genom konstutställningen engagerades allmänheten kring viktiga teman relaterade till krig, migration, mänskliga rättigheter och könsbaserat våld samt att lyfta fram vikten av konst och konstplatser i lokalsamhället. Genom cirkeln skapades ett intresse hos deltagare, som flera var internationella studenter, att engagera sig och bli aktiva i demokratiska föreningar och i civilsamhället.

Nya former och kontakter

Många deltagare upplevde att Studiecirkeln var ett demokratiskt utrymme som gav dem möjlighet att prova nya former av konst och knyta nya kontakter med andra deltagare som delade liknande erfarenheter av migration.

Studiecirkeln har hjälpt till med att etablera kontakter mellan Sensus, institutionen REMESO på Liu universitet/Campus Norrköping, Svenska kyrkan samt andra medverkande.