Strutsfarm med musik och hästmodevisning

5 december, 2023
  • Musik – Band och artister

Under sommaren 2023, skapade Sensus och Sahlins Strutsfarm magiska kvällar fyllda med musik, gemenskap och en hästmodevisning. Med stöd från Borlänge kommun, har denna unika samverkan givit upphov till oförglömliga minnen och lagt grunden för spännande framtida projekt.

Sensus studieförbund har inlett ett samarbete med Sahlins Strutsfarm och under sommaren har vi tillsammans genomfört en serie av nio pubkvällar, där vi bjudit på allt från rockband och trubadurer till DJ:s.

Dessa kvällar har varit fyllda av musik, gemenskap och glädje. Varje evenemang har haft sin egen unika prägel, men gemensamt för alla har varit den starka känslan av samhörighet och kärleken till musiken.

Utöver musikarrangemangen har vi även haft förmånen att arrangera en storslagen modevisning som inte liknade någon annan modevisning. Det var en modevisning av hästar och ryttare för hästar och ryttare, vilket skapade en unik och minnesvärd upplevelse för alla inblandade.

Vi är även tacksamma över att Borlänge kommun har stöttat oss i detta projekt genom att bidra med finansiering för inköp av nödvändig utrustning, såsom mikrofoner. Deras stöd har varit ovärderligt för att kunna genomföra evenemangen.

Planerna för 2024 är redan i full gång och vi kommer att kunna bjuda på ännu fler oförglömliga kvällar fyllda med musik, gemenskap och glädje.