Stockholms Gaykör – månadens kör

25 augusti, 2023
  • Musik – Körsång

Stockholms Gaykör har funnits sedan 1982 och består idag av ca 40 körsångare i åldrarna 25-65 år. Repertoaren är blandad och består av såväl körmusik skriven för manskör som arrangemang ur musikal, film och populärmusik. Sensus hälsar Stockholms Gaykör välkomna som ny samverkanspart.

Vi träffade Tony Margeta, dirigent och konstnärlig ledare för Stockholms Gaykör sedan oktober 2022, och ställde några frågor.

Berätta om Stockholms Gaykör.
– Stockholms Gaykör bildades 1982 av Raino Kirkma och består idag av ca 40 körsångare i åldrarna 25-65 år. Repertoaren är blandad och består av såväl körmusik skriven för manskör som arrangemang ur musikal, film och populärmusik. Jag tillträdde som dirigent och konstnärlig ledare i oktober 2022. Våren 2023 har Gaykören haft den stora glädjen att samarbeta med regissören Anci Hjulström kring föreställningen ”Vem är man” som framfördes i Stockholm den 2 april vid två konserter. Vi gav även samma föreställning vid en körresa till Göteborg i juni för en fullsatt Hagakyrkan. Är man intresserad av att sjunga i kören så övar vi på torsdagar kl. 18.30-21.00 och då tar man enklast kontakt med mig på tony@stockholmsgaykor.se

Ni har just blivit samverkanspart med Sensus, varför valde ni just Sensus Studieförbund? 
– Det föll sig naturligt att gå över till Sensus då jag är verksamhetsutvecklare inom kör och kyrkomusik och Sensus har ett tilltalande sätt att arbeta för mångfald och öppenhet och inte minst kultur. Dessutom finns det många möjligheter för körsångarna att utvecklas individuellt genom Sensus förmåner som tex Vocalise, We are Voice och notläsningskursen. 

Vilka förhoppningar har ni kring samarbetet med Sensus?
– Vi ser fram emot ett givande samarbete dels genom att ta del av Sensus fortbildningar för körsångare och så vore det förstås kul att få sjunga i något sammanhang som Sensus arrangerar. 

Vad har ni på gång inför hösten?
– Vi håller på och förbereder vår höstkonsert som blir en scenisk föreställning med titeln ”I am what I am” som vi ger i Oscarskyrkan söndag 8 oktober kl. 16.00. Sedan sjunger vi vid World Aids Day i Maria Magdalena kyrka fredag 1 december kl. 18.00 och vid Regnbågsmässan onsdag 6 december kl. 18.00 i Allhelgonakyrkan. Onsdag 20 december kl. 19.00 avrundar vi terminen med vår julkonsert ”Glittrande jul” i Norrmalmskyrkan. Välkomna!