Stärkt samarbete på musikarenan

16 oktober, 2019
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

Genom ett nytt samarbetsavtal med SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter, vill Sensus bygga långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter.

Sensus och SOM har under mer än tio år samarbetat kring att bidra med kompetens och utveckling för band och artister som ger ut sin musik själva. Vi har samarbetat kring SOMs koncept Manifest som handlar om att lyfta oberoende musikbranschaktörer, genom bland annat en egen prisgala och en seminarie-

dag. Framför allt har vi samarbetat kring Manifest on Tour som under tio år besökte många platser runt om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Det samarbetet, som handlar om att skapa mötesplatser där band och artister får ny kunskap och nya kontakter, fortsätter nu inom ramen för Sensus Music Meetup. Sensus vill nu vidga samarbetet till fler studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet inom musikutgivning och upphovsrätt. Vi vill också bidra till att vidga normer kring vilka som hörs, syns och deltar i svensk musikutgivning samt bidra till en ökad kunskap och förståelse för de oberoende musikproducenternas verksamhet och deras betydelse för ett starkt och mångfacetterat musikliv.

– Vi tror på det gemensamma lärandet och vill skapa mötesplatser och sammanhang där olika perspektiv och erfarenheter kommer samman och där nya samarbeten tar form. Här har folkbildningstanken en viktig roll, säger Eva Karman Reinhold, ordförande i SOM.

Under året har Sensus även ett nytt samarbetsavtal med Svensk Live, en ideell riksorganisation som samlar arrangörer av livemusik. Samarbetet vill bidra till och utveckla stöd för arrangörer, musikutövare och publik.