Stand by Me – ny verksamhet för ukrainare

9 april, 2024
  • Ny i Sverige

Sensus Stockholm-Gotland fortsätter sitt arbete med att stödja ukrainska flyktingar. Genom det nyligen avslutade projektet Fast CARE och den pågående verksamheten Stand by Me, erbjuds deltagarna en trygg mötesplats för integrering, personlig utveckling och ökad egenmakt.

Sensus region Stockholm-Gotland har nu i snart två års tid arbetat med att stödja ukrainska flyktingar. Den 29 februari avslutades det europeiska socialfondsprojektet Fast CARE, en verksamhet som pågick i fem månader och som nådde 51 ukrainare. Många deltagare efterfrågade en fortsättning och regionen beslutade därför att fortsätta, men nu i studiecirkelform. Stand by Me bygger på lärarledda lektioner i svenska språket och information om Sverige. Precis som tidigare är Larissa Belei huvudledare och hennes lektioner är mycket uppskattade.

Det har visat sig att vi nu efter en månads verksamhet har cirka 45-50 deltagare, både ”gamla” men även helt nya deltagare, vilket har resulterat i en annan dynamik. Stand by Me, som verksamheten heter, består nu av två grupper på mer grundläggande nivå och två på fortsättningsnivå. Huvudsyftet med verksamheten Stand by Me är att erbjuda ukrainska krigsflyktingar en trygg mötespunkt för integrering i det svenska samhället och möjligheter till personlig utveckling och ökad egenmakt.

Stand by Me bygger på lärarledda lektioner i svenska språket och information om Sverige. Sara Skatt, med lång erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska för grundskolan och en av deltagarna på ett annat projekt inom regionen, bidrar med engagemang, kompetens och ger deltagare på nybörjarnivå mer individuellt språkstöd. Seniorvolontärerna Medpratarna fortsätter med sin konversationsträning på tisdagar, en aktivitet som pågått i över ett år och där Medpratarna är mycket generösa med att dela med sig av sina erfarenheter och samlade kunskaper.

Den 8 april sjösatte vi aktiviteter ledda av deltagare, en möjlighet för våra deltagare att komma med egna förslag på aktiviteter. Först ut var Kateryna Slutska som nu är huvudledare för en grupp i yoga och Mykola Stepaniuk som delat sina kunskaper om gemmologi – läran om ädelstena.

Förhoppningsvis kommer dessa aktiviteter att inspirera de ukrainska deltagarna att starta en egen förening innan insatsen avslutas i slutet av juli. Ett arbete som redan påbörjats med hjälp av den sakkunniga Sensus-medarbetaren Ingrid Burström, som varit inne i grupper och börjat förklara fördelarna med föreningsverksamhet.

Genom dessa initiativ fortsätter Sensus region Stockholm-Gotland att stödja ukrainska flyktingar i deras strävan efter integration och personlig utveckling, vilket visar på kraften i gemenskap och lärande.

Stand_by_me-3