Bild: Scandinav Bildbyrå

Sparsmart – om att börja spara från noll

10 december, 2021
  • Ekonomi

Vi har inlett ett samarbete med influencern och författaren Nadia Forsmoo för att ta fram ett studiematerial utifrån hennes koncept Sparsmart.

Vi ser ökade socioekonomiska klyftor i Sverige sedan många år tillbaka och många människor saknar både kunskap och kraft att ta tag i sin privatekonomi. Därför har vi inlett ett samarbete med influencern och författaren Nadia Forsmoo och hennes koncept Sparsmart. Tillsammans har vi påbörjat skapandet av ett studiematerial med syfte att skapa gemenskap och minska stigmat kring en utmanande ekonomisk situation. Dessutom får deltagarna inspiration och konkreta tips för att själva organisera, utvärdera och omarbeta sin ekonomi till hållbar, oavsett utgångsläge.

Att behovet är stort är tydligt. Under året har vi genomfört två öppna studiecirklar och materialet har även testats av vår samverkanspart Makalösa föräldrar i Stockholm. Under 2022 kommer arbetet med studiematerialet att slutföras och därefter kan vi lansera det till andra samarbetsparter och medlemsorganisationer.