Bild: Scandinav bildbyrå

Smart på internet – minskar digitalt utanförskap

5 november, 2019
  • Data och IT
  • Friskvård och hälsa

Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt i Kalmar och Kronobergs län kallat Smart på internet – studiecirklar för äldre i sociala medier och pekskärmar. Syftet med projektet var att minska det digitala utanförskapet och samtidigt bryta den isolering många äldre upplever.

Utifrån gruppernas intresse och kunskapsnivå behandlade cirklarna grunderna i att använda internet. På cirklarna fördjupade man sig i till exempel Facebook, Skype och andra digitala appar. Totalt deltog över hundra personer i elva kommuner.

Det stora gensvaret vi fick visade att behovet av digitalt stöd fortfarande är mycket aktuellt för många äldre. Studiecirkelformen passade bra för den här verksamheten då många deltagare kunde hjälpa varandra att komma vidare när någon hade fastnat.

Projektet finansierades av Socialstyrelsen. Vi har ansökt hos Socialstyrelsen om en fortsättning av verksamheten.