Skapande kör för alla åldrar

26 september, 2022
  • Musik – Körsång

I ett vackert höstlandskap i början av september arrangerade Sensus tillsammans med Kyrkosångförbundet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland två workshopdagar med fokus på röstutveckling och skapande kör.

Workshopdagarna leddes av Ing-Mari Janzon som är sångpedagog, kyrkomusiker, körledare och författare till fyra böcker med fokus på röstutveckling och skapande kör. Under dagarna, som arrangerades i Östersund och Sundsvall, delade Ing-Mari med sig av sånger, tips, material och metodövningar ur sina böcker utifrån deltagarnas förväntningar, önskemål, förkunskaper och gruppsammansättning.

Ing-Mari arbetade på ett lekfullt sätt med olika improvisationsövningar för att iscensätta körmusik med rörelsegestaltning anpassad efter körsångarnas förutsättningar. Deltagarna fick också konkreta verktyg att använda i skapandet av gudstjänster och konserter tillsammans metoder för att inspirera körsångare till att våga ta plats på scenen och fånga publiken med sin närvaro.

Glada deltagare under workshopdagen i Östersund
Glada deltagare under workshopdagen i Östersund

Många intressanta diskussioner uppstod också under dagarna om åldrande röster och kroppar, hur en på ett lekfullt sätt gör förändringar i inarbetade rutiner och framför allt: att utgå från det enkla och inte krångla till det i onödan.

Det var en öppen stämning med många skratt och flera deltagare uttryckte sin tacksamhet över den inspiration de fick inför att starta sin egen körverksamhet i höst.