Sensus Stockholm-Gotland firade mångfalden på Stockholm Pride

4 september, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Med temat ”Fira mångfalden” anordnades i slutet av augusti Stockholm Pride för 25:e året i rad. Temat syftade till att hylla alla som bidrar till ökad mångfald i samhället vad gäller identiteter, läggningar, religioner, kulturer och ursprung.

Sensus Stockholm-Gotland är samarbetspart till Stockholm Pride och i år har fokus i samverkan framför allt varit kring allt det som händer i Pride House under veckan.

House är en mötesplats för organisationer, föreningar, företag, politiska partier och individer där vi genom workshops, seminarier, författarsamtal och debatter kan utbyta erfarenheter och prata om frågor och utmaningar för hbtq+-communityt just nu. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, som Sensus är huvudman för, hade två populära seminarier, ett om hur en kan skyddas av diskrimineringslagen och ett annat om trakasserier och sexuella trakasserier.

I Pride House värnas det demokratiska samtalet och vikten av att mötas, reflektera bakåt och blicka framåt och det blev många viktiga möten och samtal med människor om behovet av folkbildning och att värna mänskliga rättigheter på olika sätt. Inte minst utmanades besökare av vårt diskriminerings-quiz, som blev ett lärande i vad diskriminering enligt lag är, och inte är, i vårt samhälle idag.

sensus_och_pride