Sensus skapar meningsfulla aktiviteter för unga tjejer genom projektet Fokus Tjejer

21 februari, 2024
  • Dans och teater
  • Konst och hantverk
  • Musik – Band och artister

Sensus studieförbund i Oskarshamn har med framgång drivit projektet "Fokus tjejer", ett initiativ som syftar till att öka engagemanget och deltagandet för tjejer mellan 13 och 19 år. Projektet, som nu är inne på sitt andra år, erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria kurser inom ämnen som musikproduktion, podcasting, foto, film, körsång, keramik, dans och bild.

Nicole Sandoval, verksamhetsutvecklare på Sensus i Oskarshamn och projektledare för Fokus tjejer där man samarbetar med Oskarshamns kommun, delar sin entusiasm för projektet. "Oskarshamns kommun hade gjort en enkät där det framkommit önskemål och behov av aktiviteter för tjejer i den här åldersgruppen. I vårt musikhus kunde vi också se att det oftast är killar som är där. Det är flest killar som spelar i band och håller till i våra studios. Så genom det här projektet kan vi hjälpa till att höja intresset och medverkan hos tjejer i den här åldern,” säger Nicole.

Hon berättar att det kan vara en utmaning att nå ut till just den här målgruppen. "Men jag åkte bland annat ut till skolorna och lyssnade in vad målgruppen önskade sig."

Nicole Sandoval
Nicole Sandoval berättar om Fokus tjejer på en skola i Oskarshamn

Stort intresse och fullbokade kurser

De kostnadsfria kurserna har visat sig vara en fullträff. Flera av kurserna, framför allt danskurserna, blir snabbt fullbokade och nya kurser har lagts till för att möta det stora intresset. Andra kurser, som podcasting, har också blivit mycket populära. "När deltagarna kommer upp i studierummet för podcasting och ser alla färger på alla knappar och all utrustning, tycker de att det är så himla häftigt," säger Nicole.

Fokus tjejer har redan fått stor betydelse för deltagarna och Nicole hoppas att projektet kommer att fortsätta att inspirera och stärka unga tjejer i Oskarshamn. "I slutet av varje termin gör vi utvärderingar och då är deltagarna alltid nöjda, så det är jätteroligt," tillägger hon.

"Målet är att de efter att ha gått en kurs ska känna sig självgående och kunna fortsätta utveckla sina intressen," förklarar Nicole. Hon tillägger att det är extra roligt att det var kommunen som tog initiativet till projektet och hörde av sig till Sensus. "Det visar att vi genom samverkan kan skapa meningsfulla och inspirerande aktiviteter för unga tjejer och därmed också främja jämställdhet," säger hon.

Bilder

Fokus tjejer