Här har vi fika. Det är nytt för mig. – Intervju med Larissa Beley

31 januari, 2023
  • Demokrati och rättigheter

En dag knackar det på en bakdörr som sällan används i Sensus lokaler i Medborgarhuset. Utanför står två kvinnor som undrar om de har kommit till Caritas. Ingrid och Abdu, verksamhetsutvecklare på Sensus i Stockholm, blir nyfikna och bjuder in kvnnorna.

Den ena kvinnan pratar svenska på ett väldigt precist och noggrant vis. De berättar att de precis har flytt från Gammalsvenskby i Ukraina och vill erbjuda sina tjänster. Larissa Beley, som kvinnan som pratar svenska heter, är lärare och tolk och hennes sons flickvän, Marina Kiose, är programledare och dessutom Miss Ukraina.

Ingrid Bjurström och Abdu Ali erbjuder på stående fot Larissa ett arbete som svensklärare för nyanlända flyktingar från Ukraina. Och några veckor senare föreslår Kent Smids, även han verksamhetsutvecklare på Sensus, att Larissa ska arbeta som tolk i ett projekt som heter ”Psykisk hälsa och välmående”. Projektet finansieras av region Stockholm och riktar sig till ukrainska flyktingar. Syftet är att i en utmanade situation erbjuda verktyg och möjligheter till återhämtning.

Larissa växer snabbt in i rollen och idag är hon en enorm resurs för Sensus. Hon ansvarar för en egen kursdel i projektet och samarbetar med terapeuter och rutinerade kursledare inom friskvård och skapande i projektet. Hon är även kursledare och tolk i verksamheten ”Möjligheter och rättigheter, en orienteringskurs om arbetsmarknad och arbetsrätt”.

– Larissa gör verkligen skillnad, säger Kent. Hon har en ovanlig förmåga att skapa en god stämning, trygghet i gruppen förenat med lust och lärande. Larissa är viljestark, lojal och en mycket pålitlig person som är en riktig klippa.

För mig betyder det inte bara att översätta utan att hjälpa människor att förstå både varandra, kulturen och sammanhanget.

Larissa berättar att hon trivs med att arbeta på Sensus. Arbetet har gett henne möjlighet att fortsätta att undervisa och hjälpa människor.

– Jag trivs med att arbeta på Sensus. Det är en sådan vänlig atmosfär här. Alla är så hjälpsamma och trevliga. Jag känner mig så trygg och jag är i ett sammanhang. Före kriget arbetade jag som lärare i Ukraina och på min fritid arbetade jag som tolk på ett stort företag. För mig betyder det inte bara att översätta utan att hjälpa människor att förstå både varandra, kulturen och sammanhanget. På Sensus fick jag en möjlighet att fortsätta att arbeta både som tolk och lärare. Det är fantastiskt att jag fick arbete här.

För Larissa innebär arbetet också en möjlighet att möta nya människor från Ukraina.

– Jag arbetar med ukrainare som flytt från kriget och som vill lära sig svenska för att kunna få arbete. De är så inspirerade och motiverade. Det är en stor möjlighet för mig att får träffa människor från olika delar av Ukraina som jag inte skulle ha träffat annars, säger Larissa.

Larissa undervisar i svenska tre dagar i veckan i Täby. Hon berättar att det finns ett stort behov av att studera svenska där, och att grupperna är stora. Att arbeta med något som har betydelse för andra människor får Larissa att trivas.

– Jag kan säga att jag har funnit min plats. Jag tycker om att undervisa i främmande språk och jag älskar mina studenter och mitt jobb, säger Larissa. Jag arbetar med två projekt, ”Psykisk hälsa” och ”Arbetsmarknad och Arbetsrätt”. Båda kurserna är unika och viktiga. Människorna som deltar erbjuds både studier i svenska och hjälp i att kunna hantera stress, hjälpa sig själva och sedan även sina närmaste.

Skulle jag berätta om ”fika” för mina kollegor i Ukraina skulle de inte tro mig.

Avslutningsvis berättar Larissa att arbetsmiljön på Sensus skiljer sig från vad hon är van vid från Ukraina.

– Det är en stor upplevelse för mig och stor erfarenhet att få arbeta som lärare i Sverige. Jag har fantastiska kollegor. Vi pratar en stund innan vi börjar arbeta. Frågar varandra hur vi mår. Det är en arbetsmiljö som är lugnare än vad jag är van vid. Det är en arbetsmiljö jag alltid har drömt om. Det är spännande att jämföra attityder och olika system. I Ukraina upplever jag arbetssituationen mer stressig. Här har vi fika. Det har vi tyvärr inte tid med på skolan jag arbetar på. Skulle jag berätta om ”fika” för mina kollegor i Ukraina skulle de inte tro mig. ”Om en timme fikar vi!"

Projekt och uppdrag i Stockholm-Gotland

Sensus Stockholm-Gotland har en stor projektverksamhet. Genom projekten når vi grupper i samhället som ofta tenderar att hamna i utanförskap. Hit hör bland annat äldre, nya i Sverige, personer med funktionsvariationer samt långtidsarbetslösa. Vi arbetar med teman så som digitalisering, psykisk hälsa, hållbarhet, inkludering, entreprenörskap och integration.

Läs mer om våra projekt

Info om Gammalsvenskby

I Gammalsvenskby bor ättlingar från en grupp svenskar som på 1700-talet tvångsförflyttades från estinska Dagö. Gammalssvenskybyn har en mycket levande relation med många kulturutbyten med Gammalsvenskbyättlingar som bor på Gotland. Det svenska språket talas fortfarande av ett fåtal invånare i byn.