Bild: Torsten Sundberg

Sensus musikverksamhet – för alla som vill utvecklas inom musik

14 november, 2019
  • Musik – Band och artister

I Sensus musikverksamhet finns fler än 2000 musikgrupper runt om i landet. Vi stöttar musiker och de som vill utvecklas inom musik där de är och på deras villkor. Vi finns med på alla nivåer, från den enskilde deltagaren som vill lära sig spela ett instrument eller gå en kurs i inspelningsteknik, till alla de som träffas i studiecirkelform för att lära av och med varandra, till nationella och internationella scener, mötesplatser och lärtillfällen.

Sensus verkar för att skapa inkluderande och tillgängliga förutsättningar och sammanhang för människor att mötas, lära sig, växa, dela, börja testa och utvecklas inom musik. Vi har musikhus med replokaler, studios och utrustning. Vi har kompetenta ledare i instrumentundervisning, musikproduktionskurser, DJ-kurser med mera. Vi arrangerar spelningar och stöttar arrangörsföreningar. Men kanske viktigast av allt är alla de studiecirklar som sker på deltagarnas eget initiativ.

En del verksamhet gör vi tillsammans med andra aktörer inom musiklivet, till exempel SOM – Svenska Oberoende Musikproducenter, Svensk Live och Musikerförbundet. Den verksamheten handlar ofta om att ge verktyg till de som närmar sig musikbranschen. Vilka rättigheter, möjligheter och skyldigheter kommer med att boka spelningar, ge ut musik eller skriva låtar tillsammans med andra?

Vi försöker ofta kombinera så mycket värdeskapande som möjligt. Manifest on Tour, Die Neuen Schweden och ÅÄÖ...Sounds Swedish är alla exempel på verksamheter där vi erbjuder både speltillfällen och kompetensutveckling för musikgrupper, konsertupplevelser för publik, samtidigt som vi skapar mötesplatser för olika musiklivsaktörer.

Exempel på gemensamma aktiviteter 2019:

Västerås Cityfestival

Under 2019 fick Sensus sätta upp en nationell scen på Västerås Cityfestival under namnet Sensus Sweden. Totalt spelade tjugo akter från fem Sensusregioner i alla möjliga genrer.

The Indie Business Toolbox Basics

The Indie Business Toolbox Basics är ett koncept där grupper som släpper sin egen musik får handfasta tips kring allt en behöver veta om musikutgivning och hur en når ut med sin musik. Konceptet består av ett digitalt nätverk, mötesplats och föreläsning.

The Indie Business Toolbox Basics är ett samarbete mellan Sensus och SOM – Svenska Oberoende Musikproducenter. Under 2019 genomfördes konceptet i Sundsvall, Östersund, Linköping, Norrköping och Stockholm.

ÅÄÖ… Sounds Swedish

ÅÄÖ... Sounds Swedish är ett samarbete mellan Sensus, Talentcoach och Westside Music Sweden, där vi tar med oss ett antal av våra akter till festivalen The Great Escape i Brighton och genomför dels ett musikbranschmingel och dels spelningar.