Sensus INSPO!

9 december, 2022
  • Musik – Band och artister

Sensus INSPO är en föreläsningsturné som under hösten 2022 genomförts i region Norrland. Föreläsningarna hölls på plats i Umeå, Sundsvall och Östersund som är de städer där regionen har störst musikverksamhet.

Totalt genomfördes 11 föreläsningar i region Norrland, där varje tillfälle hade lokala verksamhetsutvecklare som höll en introduktion om folkbildning, Sensus verksamhet och de möjligheter vi kan erbjuda lokalt.

Fokus har varit att skapa intressanta mötesplatser där vi lyckats nå nya unika deltagare och grupper, samtidigt som vi har erbjudit högintressant och relevant fortbildning för de som redan är i vår verksamhet. Vi valde ut fyra föreläsare som sitter på en unik kompetens inom musikbranschen, vilket har satt en prägel av spetskompetens och kvalitet på kvällarna.

Dessa kvällar har Sensus personal tillsammans med föreläsarna visat upp Sensus som ett studieförbund som kommit långt när det gäller kontaktytor med musikbranschen. Det är något som är extra viktigt då det knyter an till våra nationella projekt inom musikverksamheten.

Höstens föreläsare och ämnen:


Mats Olsson
”Övningsmetodik och motivation - hur du maximerar din musikaliska utveckling”

Marcus Lundqvist
”Slidegitarr, Bakgund, historia och speltekniker”

Tobbe Fällström
”Musik och Ekonomi, från första gage till heltidsjobb"

Petter Seander
”Hur når man ut genom bruset, manövrera karriären som musiker och artist”