Sensus i Almedalen 2023: Främjar dialog och bygger broar som mellanrumsaktör

3 juli, 2023
  • Kultur och skapande
  • Demokrati och rättigheter

Sensus studieförbunds deltagande i Almedalen 2023 betonade vårt engagemang som överbryggande mellanrumsaktör. Genom att bjuda in till seminarier som berörde allt från existentiell hållbarhet och AI-integrerad bildning till musiklivets gräsrotskraft, skapade vi forum för samtal som är centrala för vår demokrati och vårt samhälle.

Sensus seminarieprogram i Almedalen involverade samtal och utbyten av perspektiv mellan individer från en mängd olika bakgrunder, inklusive professorer, biskopar, museidirektörer, musikarrangörer, artister, föreningsledare, före detta ministrar, politiker, forskare, skribenter, kommunikatörer, journalister, generalsekreterare, verksamhetsutvecklare och många fler.

Tydligt för i år är att det finns ett otrolig engagemang i våra mest utmanade demokratifrågor. Frågor som sträckte sig från desinformation och källtillit kopplat till AI (du har väl sett Sensus AI-genererade nyhetssajt Nyhetsveckan.se?) till utmaningarna med psykisk ohälsa och existentiell hållbarhet.

Här har Sensus och folkbildningen en viktig roll att spela.

En nyhet för året var att Sensus förbundsrektor, Fredrik Hedlund, tillsammans med Anna Lundgren, domprost i Visby domkyrkoförsamling, ledde de så kallade Nikodemussamtalen. Dessa samtal är öppna, uppriktiga och personliga diskussioner med framstående politiker, inklusive flera partiledare, om hur religion kan påverka politiken och vice versa. Nikodemussamtalen gav oss en möjlighet att engagera politikerna i en annan typ av dialog, där det existentiella perspektivet fick en framträdande roll.

Se vår film från Almedalsveckan

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube
Panelsamtal

Se våra inspelade panelsamtal

Inspelat panelsamtal: Vad händer när vi inte möts – om allvaret i en värld där demokratin utmanas

Åsiktskorridorer, cancelkultur, polarisering och andra faktorer riskerar att utarma och slita isär det öppna, gemensamma och demokratiska samhället. Vad är det som händer när vi slutar att mötas över gränserna? Välkommen att titta på inspelningen av ett spännande panelsamtal från Almedalen 2023.

Se panelsamtalet

Inspelat panelsamtal: Vad blir bildning i en AI-integrerad värld?

AI-utvecklingen accelererar allt snabbare och numera har nästan var och en tillgång till AI-teknik. Det är en transformativ teknik som kommer att påverka allt – men hur påverkar den vår syn på vad som är bildning? Välkommen att titta på inspelningen av ett spännande panelsamtal från Almedalen 2023.

Se panelsamtalet
BILDER

Almedalen 2023