Sensus delaktig i forskningsprojekt om hybridmöten tillsammans med KTH

29 april, 2022
  • Data och IT
  • För ledare (ämne)
  • Digitalisering

Som del i projektet med KTH deltog Sensus i en lunch-till-lunch-konferens på KTH för att få smaka på modern teknik, samtala om hybridmötets plats i folkbildningen och nätverka med forskare, lärare och studenter. Även ett besök i den magnifika reaktorhallen R1 (25 meter under jord) hanns med.

Sensus region Östra götaland är delaktiga i ett forskningsprojekt mellan Bildningsförbundet i Östergötland och KTH i Stockholm där det genom så kallad aktionsforskning undersöks hur hybridmötesformen kan ta större plats i folkbildningens värld.

Projektet pågår fram till sommaren och kommer att resultera om vad KTH kunnat urskönja från de olika delmomenten. Det senaste delmomenten innehöll ett besök på KTH där vice rektor, forskare, lärare och studenter arrangerade en väldigt uppskattad vistelse under ett dygn, lunch-till-lunch.

Dygnet innehöll allt från en teknik-bonanza till djupa samtal om folkbildningens roll i den digital utvecklingen och hur hybridmötet bättre kan bli en del av den moderna folkbildningen.

Förutom anställda från Sensus region Östra Götaland deltog också några medarbetare från riksförbundet som arbetar aktivt med just hybridmötesutvecklingen i Sensus som organisation.

Därutöver arrangerades en gemensam middag i den närmast förtrollande reaktorhallen R1 som som var Sveriges första reaktor kärnreaktor, 25 meter under jord vid KTH. Den är numera avställd och avvecklad och används idag som en kreativ mötesplats och tar skepnad som museum, kulturhus, seminarielokal, studio och lab utifrån behov och önskemål.

Se filmen nedan som visar en exposé över dygnet tillsammans med KTH.

Bilder

Se några utvalda bilder från vårt besök