Sensus Crash Course

2 december, 2022
  • Musik – Band och artister

Sensus Norrland skapar möjlighet för möten och lärande genom Sensus Crash Course.

Under våren 2022 drog Sensus Norrland igång konceptet Sensus Crash Course. Idén var att skapa möjligheter för lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

– Konceptet går ut på att vi tar ett ämne och en ledare och att vi dyker in i ämnet under en måndagskväll, förklarar Johan Törnqvist, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Hittills har fokus varit på musikrelaterade ämnen, men konceptet går att använda inom många fler områden, fortsätter Johan. Ledarna som har medverkat har varit cirkelledare i Sensus verksamhet.

– Vi har så många otroligt duktiga musikanter i vår verksamhet och flera av dem tackade ja direkt till att leda en kväll vilket såklart var jätteroligt, säger Johan.

Även medarbetare på Sensus bidrog med sina kompetenser.

Johan berättar att kvällarna var mycket trevliga. Atmosfären var avslappnad och öppen. Människor från olika musikgenrer, i olika åldrar och med olika könstillhörigheter som aldrig hade träffats tidigare möttes kring gemensamma intressen. Nya kontakter och nätverk skapades.

Arrangemangen riktade sig främst till cirkeldeltagare i Sensus, i syfte att skapa ett mervärde för redan aktiva deltagare. Men kvällarna var öppna för alla, vilket även ledde till att nya studiecirklar initierades.

– Fikapausen som vi haft varje gång har verkligen fungerat som en "konversationsstartare", säger Johan. Vilket också är en bekräftelse på att den här typen av mötesplatser behövs. Nu ser vi fram emot en vårtermin med nya spännande ämnen, nya bra ledare och viktiga möten!

Årets ämnen har varit:

Att få rösten att hålla

Gitarrjustering

Stämma trummor

Inspelningsgrund

Sätta upp gig/nå ut till arrangörer

Mixningsgrund

Mastringsgrund

Do’s and don’ts

Dj-grund

Pedalbonanza

Att göra podd