Sensus Art Wall – ny plattform för lokala konstnärer

28 december, 2023
  • Konst och hantverk

Sensus Art Wall är en ny utställningssatsning som speglar värderingar som hållbarhet och jämställdhet, och ger plats för mångfald och existentiell hälsa. Sensus Östra Götaland öppnar dörrarna för lokala konstnärer att visa upp sina verk och dela sina visioner.

Under den årliga jämställdhetsfestivalen Queens of Kalmar, som äger rum veckan runt den 8 mars, introducerade vi på Sensus studieförbund Östra Götaland ett helt nytt koncept: Sensus Art Wall. Syftet med detta initiativ är att skapa olika utställningsytor i våra lokaler för mindre etablerade lokala konstnärer vars verk speglar Sensus värdegrund och profil, såsom hållbarhet, jämlikhet, existentiell hälsa och jämställdhet.

Sensus Art Wall föddes i Kalmar men har redan spridit sig vidare till våra kontor i Linköping och Norrköping. Varje utställning inleds med en öppen vernissage och konstverken hänger sedan uppe i cirka 5-6 veckor innan det är dags för en ny konstnär att ta över facklan. Genom att sätta upp tavellister på väggarna blir det enkelt att variera och byta ut verk, utan att behöva mäta och spika varje gång ett konstverk byts ut.

Med Sensus Art Wall vill vi bland annat uppmuntra och stödja kvinnliga, utlandsfödda och normbrytande konstnärer genom att ge dem en tillgänglig plattform att uppmärksammas på.

Sensus Art Wall kan bli ett första steg för nya konstnärer att pröva sina vingar med en egen utställning och att få stå i centrum för en vernissage. För deltagande konstnärer blir det även en möjlighet att nå ut till en större publik, samtidigt som vi på Sensus får en arena för att lyfta våra konst- och hantverkscirklar.

”Jag minns själv min första utställning, när jag var student och fick chansen att ha vernissage i en second hand-butik”, berättar Sofia Jaeger, verksamhetsutvecklare på Sensus. ”Det var inget stort event, men det gjorde otroligt mycket för att jag skulle känna mig som en riktig konstnär och våga ta plats i den världen. Jag tror att Sensus kan ge samma effekt.”

Förutom att skapa möjligheter för konstnärerna bidrar utställningarna även till att göra Sensus lokaler mer levande och intressanta för alla våra besökare och deltagare. Det har såklart också varit en hit med personalen på kontoren som får njuta av ny konst på väggarna flera gånger om året!

Premiärutställningen den 8 mars hette "Makt och Kraft", där Ninja-Li Einarsen Stahre från Örsjö, Nybro kommun deltog med målningar som representerade naturen, mångfald och kvinnlig styrka. Efter detta har det blivit totalt fem utställningar med sju konstnärer under året, med teman som bland annat Pride, mindfulness och psykisk ohälsa.

ninjali_web
Ninja-Li Einarsen Stahre på premiärutställningen den 8 mars.

Materialet för Sensus Art Wall har tagits fram av vårt kontor i Kalmar men är fritt att användas över hela landet. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna plattform och ser fram emot att se hur det fortsätter att utvecklas och växa under kommande år.