Bild: Scandinav bildbyrå

Sensus arbete kring existentiella frågor

20 november, 2019
  • Samtal om livet

De existentiella frågorna, frågor om hur vi förhåller oss till livet, frågor om tillit, tillhörighet, mål och mening, berör oss alla.

Klimatfrågorna ställer oss inför en rad existentiella frågor. Många äldre lider av ensamhet och allt fler unga mår dåligt. Likaså har anhöriga till personer som är drabbade av psykisk ohälsa det svårt och lever med ett ständigt, nedbrytande stresspåslag.

Sensus har många medlemsorganisationer för vilka de existentiella frågorna är viktiga. Svenska kyrkan, SPES, SHEDO, RFHL och Bröstcancerförbundet är exempel på några av dem.

För att öka vår kompetens att arbeta med frågorna samlas nu verksamhetsutvecklare från Sensus samtliga regioner i en satsning där vi lär av, och med varandra. Arbetet inleddes med att kartlägga befintliga material och koncept. Vi upptäckte att det finns mycket att ta vara på av det som redan tagits fram.

Tillsammans lyssnar vi in och strävar efter att tillgodose våra medlemsorganisationers behov av koncept, utbildningar, verktyg och studiematerial. Vi bidrar också vid många större kunskapshöjande arrangemang. Vid sådana tillfällen har vi nytta av varandra och det stora nätverk som vi har tillsammans.

Sensus var 2019 medarrangör och medverkade vid den nationella suicidpreventiva konferensen. Dessutom var Sensus i flera regioner samarbetspart vid den suicidpreventiva dagen.

Läsa för livet är en metod för att med utgångspunkt i det skrivna ordet samtala om livsfrågor i studiecirkelns form. Arbetet för att utveckla och sprida metoden görs i samarbete med SPES, Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd, som initierat projektet.