Se ett av Sensus seminarier från de digitala MR-dagarna i april

15 juni, 2021
  • Rättigheter och hållbarhet

I slutet av april var Sensus med och arrangerade två seminarier under MR-dagarna, som denna gång genomfördes digitalt. Här kan du se den filmade versionen av seminariet ”Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land”.

Mänskliga rättigheter är universella och platsen du bor på ska inte vara avgörande för om dina rättigheter uppfylls. Ändå ser vi idag stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden vi bor.

På Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april diskuterades de utmaningar och möjligheter vi står inför. Det blev intressanta dagar med många programpunkter, nya insikter och fördjupande samtal. Nu har du möjlighet att se seminariet ”Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land”, som Sensus arrangerade.

Beskrivning av seminariet::
Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet, men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet

Medverkande:
David Oest, Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert

Detta är en inspelning från tisdag 20 april 2021.