Scenisk sångimprovisation – en dag av utforskande och gemenskap

20 mars, 2024
  • Musik – Körsång

Den 3 februari 2024 blev Sensus studieförbund i Linköping en kreativ samlingspunkt där 13 sångentusiaster deltog i en workshop om scenisk sångimprovisation. Under Gregor Bergmans kunniga vägledning fick deltagarna utforska sin röst och kreativitet genom lekfull improvisation.

Dagen inleddes med övningar designade för att skapa en känsla av trygghet och gemenskap bland deltagarna. Genom improvisationens frihet uppmuntrades var och en att utforska sin röst bortom traditionella begränsningar, vilket för många blev en både utmanande och befriande upplevelse. Det var en dag där musiken flödade fritt, skapad i ögonblicket, och där skratt och tårar vävdes samman i en gemensam upplevelse.

Gregor Bergman, med sin breda bakgrund som kursledare, coach och pianolärare, skapade en inspirerande atmosfär där alla kände sig välkomna.

Hans förmåga att engagera och motivera deltagarna, oavsett deras musikaliska erfarenhet, bidrog till en unik och givande kursdag.

Denna kursdag i scenisk sångimprovisation blev en minnesvärd upplevelse för alla inblandade. Det blev en dag fylld med nya upptäckter om den egna rösten och musikaliska uttryck, allt under ledning av Gregor Bergman. En unik möjlighet för deltagarna att utforska sin kreativitet och musikalitet i en stöttande och välkomnande miljö.

Sångimpro-kollage-web