Samiska språksprånget

4 december, 2023
  • Demokrati och rättigheter
  • Språk

I ett gemensamt projekt mellan Sensus studieförbund och Sameföreningen i Stockholm har vi haft möjlighet att erbjuda studiecirklar och språkträffar kring fyra samiska språk.

Samiska språksprånget är en satsning som syftar till att bevara och stärka samiska språk. Projektet, som finansierats av Folkbildningsrådets stöd för att främja folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk, har gett oss möjlighet att erbjuda studiecirklar och språkträffar kring fyra samiska språk: nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska och umesamiska.

Under projektets gång har vi även arrangerat ett stort antal kulturprogram. Dessa har gett oss möjlighet att lyfta fram och diskutera samisk historia, hantverk, kultur och aktuella frågor.

Det har varit en fantastisk möjlighet att sprida kunskap och förståelse för samisk kultur och historia. Samarbetet med Sameföreningen i Stockholm har möjliggjort för Sensus att få vara en mötesplats där utbyte mellan ursprungsbefolkningar från olika delar av världen kunnat ske.

En historisk händelse
Under den gångna helgen samlades deltagarna i umesamiska för en intensiv studiehelg. Det var första gången de träffades och tillsammans med två engagerade ledare ägnade de sig åt att fördjupa och utveckla sina kunskaper inom grammatik, ordförståelse och uttal.

Umesamiska 1

Det här är inte bara en kurs, det är en historisk händelse. Det kan mycket väl vara den första kursen i umesamiska som arrangerats i Stockholm sedan 1970-talet!