Så använder Sensus AI i verksamheten

12 januari, 2024
  • Digitalisering
  • Digital delaktighet

Med en ökande integration av artificiell intelligens (AI) i vår verksamhet markerar Sensus ett nytt kapitel i vår digitala resa. Genom utvecklingen av egna kompetenta AI-verktyg och interna lärtillfällen fortsätter vi att ligga i framkant vad gäller integrering av teknik i vår verksamhet.

Under det senaste året har Sensus tagit stora steg för att integrera AI i flera delar av verksamheten, vilket har resulterat i reella effektiviseringar. Det som 2021 började som en labbmiljö har resulterat i framtagande av nya verktyg och produkter och inte minst en rejäl kompetenshöjning i organisationen.

Det mest grundläggande har varit att höja AI-kunskapsnivån bland medarbetare för att skapa en stark grundförståelse för AI och dess potential. Under året har det arrangerats ett tiotal lärtillfällen, föreläsningar och workshops. Och intresset har varit stort med över 200 deltagare.

Parallellt har vårt labbande med AI agerat inspiration och dragplåster till kunskapshöjningen. Med Nyhetveckan.se visade vi vad som redan i våras var tekniskt möjligt med väldigt lite resurser. Med små interna verktyg visade vi på de tidsvinster som finns att åstadkomma inom bland annat administration.

Sensus AI-chatt – ChatGPT för medarbetare och ledare

Med utvecklingen och sjösättningen av "Sensus AI-chatt", en egen AI-chattapplikation lik ChatGPT, har nu samtliga medarbetare tillgång till en kompetent AI-chatt som kan drivas med valfri AI-modell från de ledande leverantörerna. Chatten används redan av en stor andel av Sensus medarbetare för en rad olika typer av arbetsuppgifter, som att strukturera text och anteckningar, översättningar och som bollplank.

Utvecklingen möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av AI-teknologin, samtidigt som den säkerställer användardataintegritet genom att inte bidra till ytterligare träning av externa AI-modeller. Tanken är att under 2024 öppna upp Sensus AI-chatt för alla Sensus cirka 8000 ledare.

I en kommande version av Sensus AI-chatt erbjuds inte bara konversationsstöd utan även filhantering, bildgenerering och text-till-röst-funktioner vilket vi tror kommer att kunna stödja våra ledare och medarbetare i fler typer av uppgifter.

Intern AI-plattform för specifika uppgifter

Ett annat framträdande initiativ är lanseringen av en intern sajt för specifika AI-verktyg. Denna plattform har möjliggjort för medarbetare att skapa och anpassa texter för olika typer av ändamål, sammanfatta och analysera omfattande dokument upp till 300 boksidor och generera webbtexter med direkt integration till vårt verksamhetssystem.

Under året har de olika verktygen använts tusentals gånger av en stor andel av våra medarbetare. Ett hundratal publiceringar på vår webbplats är helt eller delvis skapade med hjälp av dessa verktyg.

Ett annat viktigt steg har varit utvecklingen av ett skräddarsytt dataunderlag för att finjustera en AI-modell specifikt för Sensus verksamhet. Denna modell kommer att vara anpassad efter vår identitet, tonalitet och våra värderingar, vilket kommer att öka kvaliteten på det som våra olika AI-verktyg producerar och få det att kännas mer som “Sensus”.

Framtagande av AI-riktlinjer

För att säkerställa en etisk användning av AI har Sensus tagit fram riktlinjer för vår AI-användning. Riktlinjerna betonar bland annat transparensen i användningen av AI.

Det innebär att vår webbplats kommer att inkludera funktionalitet som tydligt visar när och hur AI använts, till exempel för att generera innehåll på webbsidor.

Du kan läsa Sensus riktlinjer för AI-användning här.

Deltagande i många olika AI-sammanhang

Vårt engagemang i AI-strävanden sträcker sig utöver den interna användningen. Bland annat har vi deltagit i olika konferenser och erfarenhetsutbyten med andra organisationer, samt i "Future of Democracy Summit 2023". Att dela erfarenheter och perspektiv med andra bidrar till vår ambition att vara med och forma diskussionen kring AI:s roll i samhället och demokratin.

Vår integrering av AI i verksamheten är inte bara ett steg framåt inom det vi generellt kallar för digitalisering, utan också ett sätt att förbli relevanta och framåtblickande i en snabbt föränderlig värld.

Prata AI

Kontakta oss inom AI-frågor

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.