Bild: Scandinav Bildbyrå

Riksförbundet Cystisk Fibros - Själv men inte ensam

11 januari, 2022
  • Livsfrågor

Projektet "Själv, men inte ensam" har som målsättning att främja psykisk hälsa genom bland annat digitala samtalsgrupper.

Under hösten 2021 inledde Sensus Uppsala ett samarbete med Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), en organisation som arbetar för ett bättre och friskare liv för människor diagnosticerade med Cystisk Fibros (CF) eller Primär Cilär Dyskinesi (PCD). RfCF erbjuder även stöd åt de drabbades familjer.

Under 2020 noterade RfCF ett ökat behov av möjligheter till samtal. Fler personer, som bara ville ha någon att prata med, hörde av sig.

I april 2021 beviljades RfCF stöd från Allmänna arvsfonden för ett 3-årigt projekt, "Själv, men inte ensam". Projektet har som målsättning att främja psykisk hälsa genom bland annat digitala samtalsgrupper. I samtalsgrupperna får deltagarna möjlighet att nätverka och utbyta livserfarenheter med varandra. Förhoppningen är att detta ska minska känslan av ensamhet.

Då både CF och PCD gör att den som är drabbad snabbt blir sämre om hen även drabbas av en infektion så har covid-krisen inneburit en extra nivå av försiktighet att ta hänsyn till. Detta har också varit en bidragande orsak till det ökade behovet av samtal och utbyten. Här har möjligheten att mötas digitalt varit otroligt värdefull. Lärdomarna från de digitala samtalscirklarna kommer att vara viktiga även framöver, i det framtida arbetet med psykisk hälsa.

Samarbetet mellan Sensus och RfCF inleddes i oktober. För närvarande pågår parallellt två digitala studiecirklar en gång i månaden. RfCF har även under året startat en stödtelefon med samtalsvolontärer och anordnat flera uppskattade webbinarier kring ämnet psykisk hälsa.

Sensus och RfCF kommer under 2022 att fortsätta utveckla webbinarier kring psykisk hälsa.

Själv men inte ensam

Projektet Själv, men inte ensam syftar till att främja psykisk hälsa hos personer med CF och PCD och deras anhöriga. Projektet pågår från den 1 april 2021 till den 31 mars 2024. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden.

Läs mer på RfCF:s hemsida under fliken Projekt.

Läs mer