Regnbågsnyckeln till Alfta-Ovanåkers församling

19 mars, 2024
  • Tro och religion
  • Demokrati och rättigheter

Alfta-Ovanåkers församling uppmärksammas för sitt engagemang för inkludering och mångfald, då de tar emot Regnbågsnyckeln och ett diplom vid en särskild ceremoni.

I den pittoreska miljön av Alfta Kyrka samlades människor från när och fjärran den 6 mars för att delta i en särskild mässa. Det var en kväll fylld av gemenskap och firande, där Alfta-Ovanåkers församling stod i centrum för uppmärksamheten. Anledningen? Församlingen hade äran att motta Regnbågsnyckeln samt ett diplom, symboler för deras engagemang och arbete för inkludering och mångfald.

Församlingen har genomgått en omfattande process för att nå denna punkt. Med studiecirklar, utformning av en mångfaldsstrategi och andra initiativ har de arbetat målmedvetet för att vara en öppen gemenskap. Detta arbete har inte bara handlat om att välkomna religiös, kulturell och sexuell mångfald, utan också om att skapa en plats där alla kan känna sig sedda och uppskattade för den de är.

Under ceremonin, som även inkluderade en Regnbågsmässa, uttrycktes både glädje och stolthet.

– I mitt tal till församlingen betonade jag vikten av det arbete de utfört och den resa de genomgått. Att motta Regnbågsnyckeln och diplomet är inte bara en bekräftelse på deras insatser utan också en påminnelse om det fortsatta arbetet, berättar Magnus Andersson, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Det är viktigt att hålla denna anda levande och fortsätta sträva efter att vara en plats med låga trösklar och högt i tak, där alla är välkomna.

– Att få vara del av denna ceremoni och överlämna Regnbågsnyckeln samt diplomet till Alfta-Ovanåkers församling var en ära. Det markerar inte ett slut, utan början på ett fortsatt arbete för att vara en inkluderande och välkomnande gemenskap, avslutar Magnus.

Grattis till Alfta-Ovanåkers församling för deras betydande prestation och för deras engagemang för att skapa en kyrka öppen för alla.