Bild: Ulrika Widepalm

Psykosocialt stöd – en viktig kursdag

9 maj, 2022
  • Samtal om livet

Några titulerar sig som ideella, några som Sensus ledare, någon som före detta förskollärare, några som anställda. Alla deltagare har dock minst sak gemensamt; att göra skillnad för en annan människa.

Det är den 5 maj 2022 och församlingssalen i Martin Luthers kyrka, Halmstad, fylls av cirka femton personer som ska delta i kursen Psykosocialt stöd – första hjälpen.

Kursen har ett pedagogiskt upplägg med ämnen som: Vad är psykosocialt stöd? Att vara på flykt. Migration och hälsa. Stress och normala reaktioner. Kulturförståelse. Psykologisk första hjälpen. Barn och stressreaktioner. Att stödja andra och ta hand om sig själv.

Metoder som används är både teori i storgrupp, mindre samtalsgrupper, skapande i lera, egen reflektion i skrift och bildspråk.

Även om ämnet kan upplevas som tungt ger deltagarnas berättelser och erfarenheter en strimma av hopp. Dagen avslutas med att gruppen står i en cirkel runt de svartvita korten. ”Jag tycker det är viktigt att vi kan hitta mötesplatser där vi kan fortsätta samverka med varandra”, säger en av deltagarna. Korten samlas in samtidigt som nya kontakter skapas och telefonnummer byts.

Några bilder från dagen