Personlig utveckling genom skrivande på Laxå bibliotek

11 juni, 2024
  • Litteratur och skrivande
  • Livsfrågor

I samarbete med Laxå bibliotek har Sensus studieförbund under de senaste tio veckorna genomfört en kurs i reflekterande skrivande. Kursen lockade deltagare mellan 38 och 64 år från lokalområdet.

Syftet var att främja deltagarnas kreativitet och förmåga att reflektera över sina egna liv, samt att öka tillgängligheten till kulturaktiviteter utanför Örebros stadskärna. Ledaren Anna-Lova Rosell är utbildad skrivhandledare i metoden Reflekterande Skrivande. Anna-Lova är även filosofie doktor i pedagogik och har forskat om bildningsprocesser och litteraturens roll för människors personliga och moraliska växande.

Kursen, som finansierades med stöd från Region Örebro län, erbjöd deltagarna en möjlighet att utforska olika skrivmetoder och tekniker för att djupare förstå sina egna livsberättelser.

Under kursens gång testade deltagarna olika övningar som syftade till att stimulera reflektion kring egna tankar och känslor. Bland annat användes uppstartsmeningar, riktade frågeställningar, musik och poesi som verktyg för att inspirera till skrivande. Kursen avslutades med en utvärdering där deltagarna bland annat uttryckte att de upplevt minskad stress och ökad självmedvetenhet. Många nämnde även att skrivandet hjälpt dem att strukturera sina tankar och känslor på ett mer effektivt sätt.

En deltagare delade sina tankar om kursen:

Det har varit en injektion för mitt eget skrivande och hela synen på mig själv som skapande; givit ett kreativt självförtroende. Att skriva reflekterande kring kroppen var en för mig helt ny men hälsosam, kroppsuppskattande aktivitet. Tänk om tonårstjejer fick sådana uppgifter, sådana som ger tacksamhetsperspektiv.

Träffarna avslutades med ett gemensamt reflektionssamtal där deltagarna hade möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv. Dessa samtal beskrevs som värdefulla och givande, där alla deltagare fick möjlighet att uttrycka sig fritt.

Genom denna kurs har vi lyckats skapa en plattform för personlig utveckling och kulturell tillgänglighet. Sensusi vill fortsatta vårt engagemang i att stödja livslångt lärande och kulturell verksamhet i regionen