Panelsamtal om återhämtning från ätstörningar

10 juni, 2024

Den 2 juni uppmärksammade Sensus Östra Götaland den internationella dagen mot ätstörningar med ett panelsamtal i samarbete med SHEDO och Frisk & Fri. Under rubriken "När är jag frisk?" diskuterade experter, vårdpersonal och närstående återhämtning från ätstörningar och de utmaningar som kan uppstå.

Paneldiskussionen samlade experter från både Frisk & Fri och SHEDO, samt professionella från vården och personer som kunde ge ett närståendeperspektiv. Genom att samla röster från olika håll kunde samtalet belysa en mångfald av erfarenheter och synsätt, vilket berikade diskussionen.

Frågor som behandlades under samtalet inkluderade definitioner av friskhet inom ätstörningar, vägen till återhämtning, och vilka hinder som kan uppstå på den vägen. Dessutom diskuterades det ätstörda samhället och hur detta påverkar individer som kämpar för att bli friska.

Evenemanget, som leddes av Sensus Östra Götaland, gav deltagarna möjlighet att delta både fysiskt och digitalt, vilket gjorde det tillgängligt för en bredare publik. Responsen från deltagarna var överväldigande positiv, och många tog aktivt del i diskussionen genom att ställa frågor till panelen.

Detta var första gången ett sådant panelsamtal anordnades av Sensus i Östra Götaland, och med tanke på det positiva mottagandet och det engagemang som visades både från publik och paneldeltagare, ser vi fram emot att fortsätta med liknande initiativ i framtiden. Panelsamtalet visade sig vara en värdefull plattform för dialog och lärande kring ätstörningar, och ett viktigt steg i att öka förståelsen för dessa komplexa tillstånd.