Bild: Yvonne Dahlbom

Palsound: EU-projektet som ska föra romska musiker närmare musikbranschen

11 december, 2023
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

Sensus har sedan november 2022 arbetat med EU-projektet Palsound vars syfte är att stötta romska musiker i sin musikaliska resa och föra dem närmare musikbranschen. I projektet deltar organisationer från Sverige, Slovenien, Portugal, Tjeckien och Grekland.

Projektet tar avstamp i intervjuer med romska musiker. Frågorna kretsade kring utmaningar romska musiker ser idag och vad som önskas framåt. Utifrån dessa svar har Palsounds olika steg och fokusområde tagit form.

I januari åkte personal från Sensus till ett lite grått men gemytligt Novo Mesto i Slovenien för uppstartsmöte. Under mötet planerades workshops inom bl.a. musik, upphovsfrågor och marknadsföring som ska arrangeras för romska och icke-romska musiker i början av nästa år.

Under 2024 tar projektet många spännande steg. Bland annat kommer en ny skräddarsydd hemsida med både utbildande och marknadsförande syfte lanseras.

Mer om Palsound

Projektet syftar till att främja social integration, utveckling, utbildning och nätverksbyggande för romska musiker med det omedelbara målet att utbilda i ny musikteknik, musikskapande samt marknadsföra musik till allmänheten, göra den välkänd och skapa en plats i musikbranschen.

Läs mer