Bild: Tommy Persson

Nytt musikhus i Falun

21 oktober, 2020
  • Musik – Band och artister

Timmervägens musikhus i Falun är ett musikhus modell mindre. Dörrarna öppnades för band och verksamhet den 1 april 2020. Musikhuset är Sensus eget och vi har personal på plats varje dag.

I huset finns sju replokaler varav en livescen/livestudio, som även används som replokal när det inte körs evenemang där. I en av lokalerna bedrivs en hiphopstudio/produktionsstudio där en driftig ledare är stommen i verksamheten. Utöver det finns tre mindre produktionsstudior/mixplatser där man kan sitta och arbeta med inspelningar eller göra mindre pålägg. De mixplatserna finns i bion där vi även har filmprojektets tillhåll. Där ska vi starta upp ett filminspelningsprojekt under 2021 (det blev försenat på grund av pandemin). I huset har vi även allmänna ytor som kök och vardagsrum/allrum där banden kan träffas och umgås.

Under 2020 har den mesta tiden gått till att få ordning på huset och verksamheten. Banden och personalen är nöjda med resultatet. Under 2021 hoppas vi på att kunna genomföra en invigning med ”öppet hus” då vi inte kunde göra detta under 2020 på grund av pandemin.