Nyfikenhet och gemenskap – två dagar av inspiration och samtal

7 juni, 2024
  • Tro och religion

Under två dagar i maj samlades ett 30-tal medarbetare från Sensus studieförbund för kompetensutvecklingsdagar med fokus på Sensus framtida roll inom verksamhetsområdet kyrkliga organisationer.

Konferensen, som bar temat "Nyfikenhet", syftade till att utforska och förstå Sensus som en sammanhängande enhet, lära känna varandra och diskutera framtida verksamhetsinriktningar.

Dagarna inleddes med en översikt av Sensus nuvarande situation, självbild och framtidsutsikter. Deltagarna fick möjlighet att reflektera över organisationens roll och hur Sensus kan fortsätta att vara en brobyggare och en aktör för existentiell hållbarhet. Eftermiddagen ägnades åt att utforska Sensus nya verksamhetsåtaganden, där diskussioner fördes både i större och mindre grupper.

Deltagarna fick också reflektera över existentiell hållbarhet under en "Walk and talk". Kvällen avslutades med ett underhållande program där Sensus Norrland framförde läsesånger, vilket gav en kulturell och historisk avslutning på dagen.

Andra dagen startade med ”Tankar för dagen” med författaren och tecknaren Kent Wisti. En av höjdpunkterna under konferensen var när Medis 5, en daglig verksamhet i Stockholm som drivs i Sensus regi, spelade upp en föreställning om Agenda 2030. Dikter, sånger och filmer ramade in föreställningen på ett fantastiskt sätt.

20240529_102914
Medis 5 spelar upp föreställningen "De globala målen" om Agenda 2030.

Eftermiddagen innehöll en presentation av Magdalena Widmark från analysenheten på kyrkokansliet, Svenska kyrkan. Hon delade insikter om olika målgruppers behov och förväntningar, med särskilt fokus på unga vuxna i åldrarna 18-30 år.

Deltagarnas feedback var överväldigande positiv. Många uttryckte en ökad känsla av gemenskap och en stärkt känsla av att tillhöra "ett Sensus". De värdesatte möjligheten att dela erfarenheter och idéer med kollegor från olika delar av organisationen, vilket gav ny energi och motivation för framtida arbete.

Kompetensutvecklingsdagarna bekräftade vikten av samarbete och gemensamma mål inom Sensus, och deltagarna lämnade med förnyad entusiasm för att tillsammans arbeta mot en hållbar och hoppfull framtid.