Ny studiecirkel om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

9 februari, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Vad är ESK-rättigheter och hur kan de användas i mitt sammanhang? Frågan är utgångspunkten i ett nytt studiematerial framtaget av Sensus i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden).

Materialet vänder sig till grupper som vill lära sig mer om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter (ESK-rättigheter) och hur de hänger ihop med verksamheten i församlingen, föreningen, klubben eller liknande.

Länk till studiehandledningen:
Mänskliga rättigheter – ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Studiematerialet är en del av en särskild satsning som relaterar till MR-fondens arbete med civilsamhällets parallellrapportering till FN, om hur Sverige lever upp till ESK-rättigheterna. Sensus och MR-fonden vill tillsammans verka för dialog och mötesplatser för Sensus medlemsorganisationer, samarbetsparter och andra intresserade.

Arbetet knyter an till ett av Sensus kärnområden: rättighetsbaserat förhållningssätt. MR-Fonden och Sensus vill via folkbildningen öka kunskap och medvetenhet om rättighetsbaserat förhållningssätt och mänskliga rättigheter, särskilt inom ESK-området och de inneboende rättigheterna.

Sensus är huvudman för Fonden för Mänskliga rättigheter (MR-fonden). MR-Fonden ska för och tillsammans med Sensus verka för kunskap om och engagemang för ett rättighetsbaserat förhållningssätt och mänskliga rättigheter inom Sensus folkbildningsarbete i Sverige.

Länk till MR-fonden: https://mrfonden.se/