Bild: Torsten Sundberg

Ny scen för unga oberoende musiker

10 december, 2019
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

I slutet av 2019 påbörjade Sensus Stockholm ett samarbete med musikföreningen Melodybox. Föreningen driver en lokal vid Telefonplan och verkar för att bredda, stärka och samla den oberoende unga musikscenen som finns i Stockholm.

Som en del i vårt samarbete har vi tillsammans startat upp ungdomsklubben Y. Klubben riktar sig till ungdomar mellan 14 och 21 år och äger rum i slutet av varje månad.

Ungdomarna själva har en bokningsgrupp där de väljer vilka akter som ska spela. Bokningsgruppen får stöd och rådgivning av oss på Sensus men står själva för planeringen och upplägg av kvällen. Genom att medverka i bokningsgruppen får ungdomarna en bra möjlighet att lära sig processen att arrangera, hantera bokningar och genomföra evenemang.

Vi arbetar med ett jämställdhetsfokus. Genom det här projektet ger vi plats till unga kvinnor som vill utvecklas inom live-produktion. Vi har därför valt att arbeta med kvinnliga ljudtekniker och praktikanter som får följa dessa.

Ungdomsklubben är drogfri och vi hoppas att den ska utvecklas vidare till en positiv samlingsplats för Stockholms unga musikintresserade.